Master Էննեագրամա ICTA
Alvarium
ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 28,29 - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 5,6
Անցե՞լ եք «Էննեագրամա պրակտիկ ICTA» դասընթացը:
Ո՞ր թվականին եք անցել «Էննեագրամա պրակտիկ ICTA» դասընթացը: