Blog & news

Դերասան-դիտորդ կողմնակալություն կամ վերագրման հիմնարար սխալ

Armenian
Դերասան-դիտորդ կողմնակալությունը և վերագրման հիմնարար սխալը համարվում են կոգնիտիվ խեղաթյուրումներ, սակայն երկուսն էլ նկարագրում են միևնույն հոգեբանական դիսոնանսը, որը հանգեցնում է սեփական գործողությունների և ուրիշների վարքի թյուր ընկալման։ Այնուամենայնիվ, արժի դիտարկել երկու անվանումներն իրենց օրինակներով։ Ինչպես և մնացած այլ խեղաթյուրումների պարագայում, դրանք կարող են արտահայտվել անկախ տարիքից և սոցիալական դիրքից, և չզարմանաք, եթե գտնեք ձեզ բերված օրինակներում։

Կոգնիտիվ խեղաթյուրումը մեր էության մեջ է․ միայն ինքնազարգացման ու ինքնակրթման միջոցով հնարավոր է այն վերահսկել և փոխել իրականության ընկալումը։


Դերասան-դիտորդ կողմնակալությունը ուրիշի վարքը նրան վերագրվող առանձնահատկությունների տեսանկյունից դատելու հատկությունն է, որի ժամանակ լիովին անտեսվում են արտաքին, դիտարկվողից անկախ գործոնների ազդեցությունը։ Նմանատիպ իրադրությունում մենք՝ մեր սեփական վարքագիծը և գործողություններն արդարացնելու համար, հակված ենք ավելի շատ հաշվի առնել և բացատրել դրանք արտաքին գործոններով։ Սեփական առանձնահատկությունների և ուրիշների վարքի վերաբերյալ հստակ դատողությունների բացակայությունն առաջացնում է վերագրման սխալ։

Հոգեբանական այս երևույթն առաջին անգամ ուսումնասիրվել և փաստագրվել է 1982 թվականին Էդվարդ Էլսուորթ Ջոնսի և Ռիջարդ Է․ Նիսբեթի կողմից։ Նրանք ցույց տվեցին մարդկանց՝ ուրիշների վարքը դիտարկելու և դատելու հատկությունը՝ հիմնվելով միայն անձի առանձնահատկությունների վրա և անտեսելով հնարավոր իրավիճակները, որոնք կարող են այդ վարքի պատճառ հանդիսանալ։

Պատկերացնենք նման իրավիճակ։ Ձեր ընկերն ուշանում է հանդիպումից․ ո՞րն է ձեր առաջին արձագանքը։ Բնական է, որ ավելի հեշտ է միանգամից դատել նրան՝ համարելով ոչ ճշտապահ։ Միևնույն ժամանակ դուք հրաժարվում եք դիտարկել արտաքին պատճառները, որոնք կարող էին ազդել նրա վարքի վրա։

Եկեք դիտարկենք նույն իրավիճակը այլ տեսանկյունից, որտեղ դուք եք գլխավոր դերակատարը։ Հանդիպումից ուշանալիս, ամենայն հավանականությամբ, ձեր ուշացումը կվերագրեք խցանումներին կամ եղանակին, բայց ոչ երբեք՝ սեփական անպատասխանատվությանը։ Դերասան-դիտորդ կողմնակալությունն այնքան տարածված և հաճախակի կրկնվող երևույթ է, որ ուշադրություն չենք դարձնում դրա վրա և, հետևաբար, չենք աշխատում շտկել այն։ Պատճառը, թե ինչու մարդ չի ձգտում ձերբազատվել նման խեղաթյուրումից (և, առհասարակ, բոլոր խեղաթյուրումներից), պաշտպանական մեխանիզմն է և պաշտպանված լինելու զգացումը։ Չէ՞ որ ավելի հեշտ է մեղադրել իրավիճակը և արտաքին գործոնները, քան կենտրոնանալ սեփական գործողությունների վրա։


Վերագրման հիմնարար սխալը աշխատում է նույն կերպ, ինչ դերասան-դիտորդ կողմնակալությունը։ Այստեղ դատողություններն ունեն ավելի շատ ներքին ուղղվածություն (ուշադրության կենտրոնում է անձը), քան արտաքին (ուշադրության կենտրոնում է իրավիճակը)։ Ցանկացած իրավիճակում արագ արձագանքը թույլ չի տալիս ուսումնասիրել նաև արտաքին գործոնները՝ իրավիճակը ճիշտ գնահատելու համար։ Այս պարագայում նույնպես կոգնիտիվ խեղաթյուրումն օգնում է արագ արձագանքել՝ որոշ չափով հեշտացնելով կյանքը։ Վերագրման հիմնարար սխալի պատճառ կարող է հանդիսանալ նաև այն թյուր կարծիքը, որ մարդու բնավորությամբ է ձևավորվում նրա վարքագիծը։ Համաձայն այդ մտածելակերպի՝ «բարի» կամ «ազնիվ» մարդը կցուցաբերի միևնույն վարքագիծն անկախ իրավիճակից։

Նման ենթագիտակցական և սխալ վերագրման կարող ենք հանգել այն պարզ պատճառով, որ ուրիշի վարքը գնահատելիս ուշադրության կենտրոնում ենք պահում մարդուն և, հետևաբար, իրավիճակը դառնում է անտեսանելի։ Եվ հակառակը, սեփական վարքը գնահատելիս սովորաբար անտեսվում է մեր անձի դերը և ուշադրությունը սևեռվում բացառապես իրավիճակին։
Վերագրման հիմնարար սխալը ավելի ակներև ու խնդրահարույց դրսևորում ունի հաջողությունների և անհաջողությունների գնահատման ժամանակ։ Օրինակ, երբ ինչ-որ մեկը ձախողում է նախագիծը, ամենայն հավանականությամբ մեղադրում եք հեղինակին՝ որպես ոչ պրոֆեսիոնալ և ոչ կոմպետենտ մասնագետի։ Նույն իրավիճակում հայտնվելիս մեծ է հավանականությունը, որ ձեր ձախողման մեջ կփնտրեք ցանկացած այլ մեղավորներ (սեղմ ժամկետներ, քմահաճ հաճախորդներ և այլն), բայց ոչ երբեք՝ ձեր ոչ պրոֆեսիոնալիզմը։ Եկեք մտապահենք արդյունքները ձախողման դեպքում և դիտարկենք արձագանքները հաջողությունը գնահատելիս, որտեղ վերագրման սխալի վեկտորը կտրուկ փոխում է իր ուղղությունը։ Ուրիշների ձեռքբերումները վերագրվում են անսպասելի հաջողությանը, մինչդեռ սեփական հաջողությունները քրտնաջան աշխատանքի և տաղանդի արդյունք են։

Ցանկացած կոգնիտիվ խեղաթյուրում հնարավոր է հայտնաբերել, ուսումնասիրել և վերահսկել ինքնազարգացման շնորհիվ։ Վերագրման հիմնարար սխալը նույնպես կարելի է վերացնել, եթե անձը սկսի դիտարկել և գնահատել նախ իրավիճակը և արտաքին գործոնները և հետո միայն՝ անհատական առանձնահատկությունները և գործոնը։ «Հաջողությունը և ձախողումը գործողության արդյունք են»․ հենց այս գաղափարը պետք է կատարյալ բալանս ապահովի արտաքին աշխարհի և ձեր՝ իրականությունը ընկալելու միջև։