Արդյունավետ networking-ին միտված ձևաթուղթ
«Quoridor» մարտավարական խաղ
- Ո՞վ եմ ես։
- Ի՞նչ շրջանակներում ունեմ մասնագիտական փորձառություն, այլ կերպ ասած ինչով կարող եմ օգտակար լինել։
- Ի՞նչ հետաքրքրություններ ունեմ։
- Սեփական փորձառության շրջանակից դուրս ո՞ր ոլորտի մարդկանց հետ եմ հետաքրքրված ունենալ գիտելիքների/փորձի փոխանակում և համագործակցության ամրապնդում։